Agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomst

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen jou, de aanvrager die wenst deel te nemen in dit programma, en Camper.nl, gelegen op de Bogardeind 229, 5664 EG Geldrop, Nederland.
De voorwaarden van deze overeenkomst vangen aan bij acceptatie in het programma en eindigen wanneer beëindigd door een van beide partijen.
Wij bekijken je aanvraag en brengen je binnen twee weken via e-mail op de hoogte van jouw acceptatie of afwijzing. je aanvraag kan afgewezen worden indien je website ongeschikt lijkt voor ons programma of indien wij besluiten dat je een ongeschikte partner bent.
Door deze overeenkomst te accepteren verklaar je dat je de voorwaarden van deze overeenkomst zorgvuldig hebt doorgelezen en begrijpt en je gaat ermee akkoord aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Wijzigingen in deze overeenkomst worden je automatisch toegezonden. Indien je niet akkoord gaat met de gemaakte wijzigingen is je enige optie de overeenkomst te beëindigen. Indien je deze overeenkomst niet beëindigd nadat wijzigingen zijn aangebracht verklaar je automatisch akkoord te gaan met deze wijzigingen.

1 Vertrouwelijkheid
Geen van beide partijen zal enige vertrouwelijke informatie vrijgeven die van de andere partij verkregen is tijdens of in verband staande met deze overeenkomst. Je gaat ermee akkoord geen vertrouwelijke informatie vrij te geven en vertrouwelijke informatie zal niet gebruikt worden, direct of indirect, door jou ten behoeve van jouw eigen bedrijf of op welke andere manier ook. In deze overeenkomst wordt met vertrouwelijke informatie onder andere, maar niet uisluitend bedoeld: software of informatie met betrekking tot software geleverd of gebruikt door Camper.nl in verband met deze overeenkomst, informatie met betrekking tot de bedrijfsstructuur van Camper.nl en prijsbeleid, informatie die door een van de partijen als vertrouwelijk is aangemerkt en alle informatie van een van de partijen die redelijkerwijs als vertrouwelijk aangemerkt kan worden.

2 Commissie
Iedere keer wanneer je tijdens deze overeenkomst een reservering bij ons maakt voor een van jouw cliënten kom je in aanmerking voor het verdienen van commissie. De commissie zal niet betaald worden in geval van annulering. Je gaat ermee akkoord dat er geen commissie betaald zal worden indien de gebruiker niet via ons interne systeem getraceerd kan worden.
De commissie wordt binnen 14 dagen na het afronden van de huur betaald. Een commissie nota wordt na iedere reservering verzonden.

3 Wet
Deze overeenkomst valt onder de Nederlandse wet. Enige actie met betrekking tot deze overeenkomst zal vallen onder de jurisdictie van het gerechtshof in Amsterdam.

4 Jouw verplichtingen
Je bent volledig verantwoordelijk voor je website/brochure en de inhoud daarvan en je website en/of brochure zal geen illegale, frauduleuze of aanstootgevende informatie bevatten.

5 Camper.nl’s verplichtingen
Wij zijn volledig verantwoordelijk voor de Camper.nl website en de inhoud daarvan. De Camper.nl website zal geen illegale, frauduleuze of aanstootgevende informatie bevatten.

6 Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

6.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, gevolg- of speciale schade, of enig verlies van gegevens of opbrengsten die in verband staan of voortkomen uit deze overeenkomst of het Agenten Programma, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van zulke schades. Verder zal onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst niet hoger zijn als de totale betaalde of nog te betalen commissies die vallen onder deze overeenkomst.

6.2 Camper.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een juist reisschema, voornamelijk met betrekking tot vluchtschema’s en ophaal- en inleverdata van de camper.

6.3 Camper.nl is gebonden aan de voorwaarden van de verhuurbedrijven. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen.

7 Looptijd en beëindiging
Deze overeenkomst is van kracht vanaf het moment van acceptatie in het programma. Iedere partij mag deze overeenkomst op ieder moment met onmiddellijke ingang beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, door de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen per post of e-mail. Bij beëindiging blijft Camper.nl de commissie betalen voor alle reserveringen die tot het moment van beëindiging gemaakt zijn. Je gaat ermee akkoord dat je geen recht hebt op enige andere compensatie in verband met beëindiging van deze overeenkomst. De artikelen over aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid blijven na beëindiging van deze overeenkomst van toepassing.