Belangrijk nieuws voor reizigers naar Amerika

Belangrijk Visa nieuws Amerika!

Het Department of Homeland Security kondigt een elektronisch systeem aan om vooraf toestemming te krijgen zonder visum te reizen

ESTA is een geautomatiseerd systeem om vast te stellen of bezoekers zonder visum naar de Verenigde Staten kunnen reizen, en of het bezoek een mogelijk veiligheidsrisico voor de V.S. inhoudt. Onder het ESTA programma dienen reizigers die staatsburger zijn van landen die deelnemen in het visumontheffingsprogramma (VWP), waaronder Nederland, voor vertrek elektronisch toestemming voor het visum-vrij reizen te vragen. Vanaf 12 januari 2009, is het programma verplicht en zullen alle reizigers voor zaken of vakantie ESTA toestemming moeten verkrijgen alvorens visum-vrij te reizen. De aanvraag hiervoor dient online gedaan te worden. De vragen zijn vergelijkbaar met die op het aankomst/vertrekformulier I-94, wat voorheen voor aankomst in de V.S., ingevuld moest worden.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de U.S. Customs and Border Protection, onderdeel van het DHS: www.cbp.gov/esta. Deze informatieve pagina is Engelstalig, klik hier voor de Nederlandstalige uitleg


U kunt hier online uw visum voor de Verenigde Staten aanvragen.

De aanvraag kan op elk tijdstip voor aanvang van de reis ingediend worden Men wordt echter aangeraden om dit zo vroeg mogelijk te doen. In de meeste gevallen krijgt de reiziger binnen een paar seconden antwoord:

  1. Toestemming goedgekeurd: U krijgt toestemming om naar de V.S.te reizen.
  2. Reis niet goedgekeurd: De reiziger heeft een niet-immigrant visum nodig verkrijgbaar via de Ambassade of het Consulaat van de Verenigde Staten voordat deze naar de Verenigde Staten kan reizen.
  3. De toestemming is nog in behandeling: Binnen 72 uur ontvangt de reiziger via de website van ESTA antwoord over het al dan niet verkrijgen van reistoestemming.

Een goedgekeurde reistoestemming via ESTA is:

  • Verplicht, per 12 januari 2009, voor alle VWP-reizigers voordat ze aan boord gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten;
  • Geldig, tenzij herroepen, voor een periode van maximaal twee jaar of tot de verloopdatum vermeld op het paspoort van de reiziger.
  • Geldig voor meerdere bezoeken aan de Verenigde Staten. Mochten er zich wijzigingen voordoen inzake bestemmingsadres of reisroute, nadat de goedkeuring verleend is, kunnen deze op eenvoudige wijze via de ESTA-website aangepast worden; en
  • Geen garantie voor toelating tot de Verenigde Staten in/op de (lucht)haven waar u het land binnenkomt. Een ESTA goedkeuring geeft uitsluitend het recht om aan boord te gaan van een vliegtuig of schip dat naar de Verenigde Staten reist, onder het VWP.

Vanaf 20 maart 2010 gelden strenge sancties voor reizigers naar de VS die geen ESTA-registratie hebben. Deze registratie is nodig om toegelaten te worden tot de VS. Registratie is mogelijk via de website www.cbp.gov/esta. Het Invullen is een paar minuten werk en de goedkeuring wordt vrijwel direct gegeven. De airline is verplicht alle ESTA aanvragen op de luchthaven te controleren. Indien de ESTA aanvraag niet is gedaan of niet juist is, zult u bv. via een internetaansluiting op de luchthaven, alsnog een aanvraag moeten indienen. Als dit niet of niet op tijd kan plaatsvinden, wordt u geweigerd op de vlucht.


Travelhome is lid van de ANVR Travelhome is lid van het calamiteitenfonds Travelhome is officieel IATA agent Travelhome is lid van SGR Travelhome is lid van SGRZ